nybjtp

Berilijum bronzana folija

  • C17200 High Precision High Hardness Beryllium Bronze Foil

    C17200 Berilijum brončana folija visoke preciznosti visoke tvrdoće

    Uvod Legure berilijum bronzane folije baziraju se prvenstveno na bakru sa dodatkom berilijuma.Legure berilijum-bakar visoke čvrstoće sadrže 0,4-2% berilija i oko 0,3-2,7% drugih legirajućih elemenata, kao što su nikl, kobalt, gvožđe ili olovo.Visoka mehanička čvrstoća postiže se taloženjem ili kaljenjem starenjem.Berilijum bakar je legura bakra sa najboljom kombinacijom mehaničkih i fizičkih svojstava, kao što je vlačna otpornost...